ประวัติของ ENERGY ACTIVE CARBON (EAC)

EAC เริ่มต้นจากประเทศญี่ปุ่นในช่วงศตวรรษที่ 8 ในช่วงนั้น EAC
จะถูกกล่าวขานกันมาในการผลิตที่เกิดขึ้นในเตาเผาอุณหภูมิสูง
สารที่ได้มีการพูดถึงกันมาก เพราะมีจำนวนจำกัดและ EAC
ก็เป็นสารที่รัฐบาลญี่ปุ่น ถือสิทธิครอบครองอยู่เท่านั้น หลังจาก
ศตวรรษที่ 17 บิชุนยะ โชเซมอน ซึ่งเป็นผู้ค้าส่งสารคาร์บอน
จากเมือง ทานาเบะ ได้นำ EAC กลับมาและตั้งชื่อขึ้นใหม่ว่า "บินโช"
และทำการจำหน่ายที่เมือง เอโดะ หรือที่รู้จักกันดีในปัจจุบันคือ
เมือง โตเกียว ในปัจจุบัน EAC เป็นสิ่งที่พิเศษ ผูกขาด
และถูกเลือกเฟ้นเป็นพิเศษอย่างมากในสังคมญี่ปุ่น

ผลการทดสอบอุปกรณ์ ประหยัดเชื้อเพลิง

ENERGY ACTIVE CARBON (EAC) ทำงานอย่างไร

ละอองในอากาศโดยทั่วไปมักจะมีคุณสมบัติเป็นกลาง หรือ
มีประจุบวก, ประจุลบ ซึ่งขึ้นอยู่กับภาวะต่าง ๆ เช่น ก๊าซสกปรก,
เสียง, คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและอื่น ๆ ที่ทำให้มีประจุบวกเพิ่มมากขึ้น
พร้อมทั้งสร้างอากาศที่ค่อนข้างไม่พึงประสงค์ออกมา
ในทางตรงกันข้ามในป่าเขา หรือ ชายทะเลจะทำให้คนทั่วไป
จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะในอากาศมีประจุลบจำนวนมาก นอกเหนือ
จากการเพิ่มประจุลบในอากาศแล้ว EAC ยังมีคุณสมบัติในการ
สร้างความเป็นกลางต่ออากาศด้วย
ได้มีการพิสูจน์แล้วว่า ประจุลบช่วยในการเผาผลาญให้เร็วขึ้น
และสิ่งที่เจอ ก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของรถยนต์ และเครื่องยนต์
โดยทำให้รถยนต์วิ่งได้ไกลขึ้น ทั้งที่ใช้น้ำมันเท่าเดิม ซึ่งได้มี
การทดสอบ โดยศูนย์ทดสอบเครื่องยนต์ของญี่ปุ่น

 

วิธีการทำงานของถุง MAGIC BAG
(ENERGY ACTIVE CARBON)

สภาวะอากาศที่มีประจุบวก, ลบ ไหลผ่าน ถุง MAGIC BAG
จะเปลี่ยน สภาวะอากาศให้เป็นประจุลบ เพียงอย่างเดียว
ทำให้การทำงานของเครื่องยนต์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ลดมลภาวะของเสียที่ออกมาจากการทำงานของเครื่องยนต์
ก็คือควันดำจะลดน้อยลง อัตราการเร่งจะเพิ่มมากขึ้น เครื่องยนต์
จะเบานิ่มขึ้น ทั้งช่วยประหยัดเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ให้ลดน้อยลง
เหมาะสมที่จะใช้กับเครื่องยนต์เบนซิน, ดีเซล หรือ ก๊าซ

วัตถุดิบ ทั้งหมดนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด

 

MAGIC BAG (ENERGY ACTIVE CARBON)

  1. เพิ่มการประหยัดพลังงานของเชื้อเพลิง
  2. เพิ่มกำลังและพลังในการขับเคลื่อน
  3. เพิ่มแรง
  4. ลดมลพิษในอากาศและในเครื่องยนต์
  5. เพิ่มการตอบรับของเครื่องยนต์

VIGO NGV and VIGO NGV Magic Bag


VIGO Gassoline and VIGO Gassoline Magic Bag

Benz C180 and Benz C180 Magic Bag

 
 
 
Copyright ©T.M.D. Co., Ltd. e-mail : tmd@tmdthailand.com
Tel:(66 2) 294 7066-74 (Auto) Fax:(66 2) 294 1862